De bescherming van jouw en onze leden hun persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. In dit privacybeleid beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren over hoe we binnen onze organisatie zorg dragen voor je gegevens.

Koninklijke Harmonie “De Eendracht” Wachtebeke vzw (hierna VZW KHE genoemd) kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op dinsdag 27 juli 2021.

De VZW KHE houdt adresgegevens en e-mailadressen bij van haar spelende- en steunende leden (actieve leden & ex-leden) evenals beeldmateriaal van haar activiteiten.

De persoonlijke gegevens/beeldmateriaal kunnen zowel digitaal (op een harde schijf) als op papier opgeslagen worden en dit zolang de VZW KHE bestaat. Wanneer het bestaansrecht van de VZW KHE eindigt zal de raad van bestuur beslissen wat er met de persoonlijke gegevens/beeldmateriaal zal gebeuren. Enkel de raad van bestuur verwerkt de gegevens en heeft er toegang tot.

Alle persoonlijke gegevens/beeldmateriaal gepubliceerd op haar website hebben de toestemming van de betrokkenen. Ze worden enkel gebruikt voor de dagelijkse werking van VZW KHE. Het beeldmateriaal heeft als doel haar activiteiten te accentueren. De digitale documenten die persoonlijke gegevens bevatten worden beveiligd met een paswoord.

Elk spelend en steunend lid wordt persoonlijk, voorafgaand aan de publicatie, op de hoogte gebracht welke gegevens over hem/haar worden bijgehouden. Ze hebben steeds recht op informatie, inzage en weigering of beperkte publicatie ervan.

Elke aanpassing of verwijdering van zijn/haar gegevens worden schriftelijk medegedeeld aan de raad van bestuur van de VZW KHE met naam, voornaam en datum. De VZW KHE zal nooit persoonlijke gegevens van al haar leden (spelende & steunende) aanbieden aan onlinediensten of sociale media.

Reacties of opmerkingen kan je versturen via ons contactformulier.