Harmonie “De Eendracht Wachtebeke” ontstond in 1844: toen werden een aantal losse muzikanten door de toenmalige beleidsmensen verenigd tot de “fanfarenmaatschappij De Eendracht Wachtebeke”. Een jaar later telde de vereniging al 28 muzikanten, die geleid werden door dhr. Pieter Francis.

Camille Saman

In 1860 was er een naamsverandering naar ‘De katholieke fanfarenmaatschappij ‘De Eendracht’ Wachtebeke’. Een nieuwe mijlpaal voor de maatschappij was ongetwijfeld 1905. De componist Camiel Saman neemt het dirigeerstokje over van zijn voorganger en leidt de vereniging tientallen jaren lang naar ongekende hoogten. “Camiel” die een kruidenierswinkeltje en een bakkerij had, trad als tamboer aan bij de maatschappij in 1897. (Interessant om weten: hij kreeg op zijn honderdste verjaardag zelfs een gedenkplaat op het huis waar hij woonde, op de hoek van de Meersstraat.)

Op 20 januari 1914 verkrijgt de toenmalige fanfarenmaatschappij “De Eendracht” Wachtebeke de titel van “Koninklijke Maatschappij”.  Op 7 februari 1923 volgde er opnieuw een wijziging in de naam: “Harmonie” kwam in de plaats van “Fanfarenmaatschappij”. De klarinet en saxofoon deden hun intrede.  Camiel was nog steeds dirigent (of bestuurder zoals dat toen heette). De opleiding van de muzikanten gebeurde door Dhr. Karel Bracke in de zaal bij “Brackes” in de Kerkstraat.

Na de tweede wereldoorlog wordt het even moeilijk voor het muziekgezelschap. Er is wantrouwen binnen de gemeente en dit leidt tot bepaalde keuzes. Met name Camiel Saman wordt niet langer als dirigent aangesteld, hij wordt ten onrechte van beschuldigd van een positieve gezindheid met de bezetter. Er komen op korte tijd 2 nieuwe dirigenten, maar uiteindelijk doet men opnieuw beroep op Camiel Samen als dirigent van “De Eendracht”. De maatschappij groeit terug aan tot zo’n 50 muzikanten.

Op het St.-Ceciliafeest van 22 februari 1954, wanneer de harmonie 110 jaar bestaat, wordt Camiel uitbundig gevierd voor zijn 60 jaar lidmaatschap en 50 jaar bestuurschap. Hij kreeg “de zilveren palmen der kroonorde”.

Jozef Heynssens

Er volgt echter opnieuw een moeilijke periode. De opkomst van de muzikanten komt op een laag pitje te staan. Gelukkig laat Jozef Heynssens vanaf 1979 een nieuwe wind waaien binnen de vereniging. Het gaat duidelijk opnieuw goed met onze maatschappij: het ledenaantal onder de muzikanten stijgt in die periode opnieuw, net als het niveau van de uitgevoerde concerten. Er volgen talrijke optredens in binnen- en buitenland. 

Op 13 april 1986 wordt Jozef Bracke voorzitter die er in eerste plaats naar streefde het fantastische werk van zijn voorganger verder te zetten. Het bestuur en dirigent brengen in een mum van tijd de harmonie naar een heerlijke bloeitijd.  In 1991 loodst dirigent Jozef Heynssens de harmonie naar tweede afdeling tijdens één van de Provinciale tornooien HA-FA-BRA voor Fedekam Oost-Vlaanderen. Een nieuwe mijlpaal voor de vereniging om trots op te zijn!

In 1994 viert de maatschappij haar 150 jaar bestaan. Het vaandel was ook aan vervanging toe. Het is, tot heden, het vierde vaandel dat de harmonie meedraagt tijdens haar uitstappen en optredens.

Daarna gaat het in snel tempo. Er zijn enkele wissels in het bestuur van de harmonie, ook wat de functie van voorzitter betreft. Uiteindelijk wordt er beslist dat de harmonie zonder voorzitter verder gaat.
In 1995 wordt Luc Blomme de nieuwe dirigent van de Harmonie en ook onder zijn leiding worden op concours mooie prestaties neergezet. 

Tom Raes

In 2005 treedt Tom Raes aan, als professionele en talentvolle beroepsmuzikant en dirigent. Onder zijn leiding trok de harmonie in 2011 naar het 4-jaarlijkse Provinciale Muziekconcours en kon er de promotie naar ‘Uitmuntendheid’ verwezenlijken met Onderscheiding. In 2015 kon de harmonie bevestigen in ‘Uitmuntendheid’ met Grote Onderscheiding.

Sinds 2014 beschikt de harmonie ook over een enthousiaste groep jongeren die onder leiding van Tom de eerste stappen zetten in samen musiceren: onze jeugdharmonie. Zij repeteren wekelijks met hun talentvolle groep en sluiten ook deels aan bij de harmonie.

In 2019 viert de harmonie zijn 175-jarig bestaan. We maakten er een heus feestjaar van met als kers op de taart een groot jubileumconcert! We presenteren u ook een jubileumbiertje ‘Oktaaf de drachtige eend‘ dat u nog steeds kan bestellen.

De harmonie is vandaag de dag een toffe groep muzikanten die nog steeds deskundig geleid wordt door dirigent Tom Raes. We organiseren zelf tal van evenementen, maar worden ook regelmatig ingehuurd om in Wachtebeke en andere gemeenten concerten te verzorgen.

Sinds 30 augustus 2020 is de harmonie een vzw. onder het ondernemingsnummer BE 0753.719.593

Bron: Heemkundige Kring “Oud-Wachtebeke” Jaarboek 1993 “geschiedenis van de muziekmaatschappijen van Wachtebeke”